Digitální zpracování přijatých faktur s využitím AI

Trend přesunu práce s daty do cloudu někteří nadšeně vítají, jiní jsou zdrženliví, případně ho sledují s obavami. Je skutečně silný a v dnešním propojeném a zrychleném světě je pro přechod do cloudu vhodnější otázky „Kdy?“ než „Přejít nebo nepřejít?“
Není však třeba se bát, ani přejít najednou. Pojďme si ukázat, jaké nové možnosti v procesu zpracování přijatých faktur nám přináší, zvláště s pomocí umělé inteligence.
Zpět na výpis
Digitální zpracování přijatých faktur s využitím AI
publikováno 11.03.2024
Michael Trojka
autor článku
Je obchodním analytikem a konzultantem řešení DMS a Spisové služby

Příjem dokladu

Aby mělo vše smysl, je třeba, aby elektronický systém pro zpracování faktur pokrýval celý životní cyklus přijatých účetních dokladů. Na začátku máme přijatou fakturu. Ta je buď přímo doručena elektronicky nebo naskenována.
 

Vytěžení

Máme tak k dispozici PDF soubor, který je odeslán k vytěžení údajů. Za pomocí umělé inteligence jsou z dokumentu získány atributy, které jsou uloženy v řádku položky v systému pro zpracování dat. Úspěšnost vytěžení správných atributů umí být vyšší než 98%.
 

Validace

Přestože je úspěšnost vytěžení vysoká, potřebujeme stoprocentní přesnost. Proto je v této fázi nutná kontrola a případná oprava dat člověkem. Dobrou zprávou však je, že umělá inteligence se každým novým případem učí a tedy zlepšuje.
 

Schvalování

Jsou-li data vytěžena a validována, můžeme přistoupit ke schválení faktury. I tato fáze je zajištěna systémem. Schvalovací procesy jsou při implementaci nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétní společnosti.
 

Zaúčtování dokladu

Data z přijatého dokladu nyní zamíří do podnikového informačního systému (ERP), aby mohla být zaúčtována. Informace o zaúčtování se následně ve formě metadat vrátí zpět do systému pro elektronické zpracování faktur.
 

Archivace

Cesta dokladu tak dospěla do cíle. Tím je jeho archivace. Systém nám umožňuje opatřit doklad časovými razítky tak, aby byla zajištěna jeho důvěryhodná archivace.
 

Shrnutí

Je to tak. Přestože se změn obáváme, většinou nám přinesou řadu výhod. V tomto případě například odstranění zbytečných rutinních činností, zrychlení celého procesu či snížení chybovosti. Díky využití cloudu navíc můžeme potřebné úkony jako je schvalování provádět kdykoliv a odkudkoliv, a to při zajištění maximální bezpečnosti. V každém okamžiku také mají příslušní lidé informaci o tom kde se doklad nachází a v jakém stavu je proces jeho schvalování.

Zajímá-li vás digitální zpracování dokladů s využitím AI, přečtěte si náš článek na toto téma, který vyšel v časopisu IT Systems.
 
Michael Trojka
autor článku
Je obchodním analytikem a konzultantem řešení DMS a Spisové služby

Zaujalo vás téma?
Zeptejte se specialisty na více informací

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.