Spisová služba

ORDINICS Spisová služba byl vytvořena na základě zákona č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě, včetně dodržování požadavků Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) a eIDAS.

Zpracujte Faktury rychle a efektivně

Ordinics Diginvo pro Microsoft 365 – SharePoint Online, výrazně zkracuje proces oběhu faktur a vytváří zajímavý prostor pro zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů zejména ve firmách, kde se denně zpracovává velké množství dokumentů.
Agendy - Faktury

Smlouvy tak trochu jinak

S pomocí ORDINICS Evidence smluv snadno najdete každou požadovanou smlouvu a to jak platnou nebo uloženou v archivu. Už nebudete muset shánět k připomínkování, oponování, schvalování smluv vaše kolegy, vše automaticky zajistí workflow. Návrhy smluv nebudou kolovat firmou, vše bude uloženo na jednom místě, v digitální podobě. Naplno využijete certifikační autority při elektronickém podepisování.
Agendy - Smlouvy

Spravujte své Předpisy digitálně

ORDINICS Interní předpisy vám zajistí maximální digitalizaci interní dokumentace ve firmě, na minimum sníží fyzické putování jejich analogových forem a pracovníků firmou, pokryje všechny části životního cyklu dokumentu, lze pomocí něj účinně vyhledávat a je kompatibilní s většinou externích firemních systémů.

Agendy - Předpisy

Začněte využívat Žádanky

Díky ORDINICS Elektronické žádanky máte v Microsoft SharePointu pod kontrolou celý proces, od zadávání žádanek, jejich schválení nadřízeným pracovníkem, až po jejich vypořádání. Naše řešení vám šetří čas tím, že umožňuje vše spravovat v Microsoft Teamsech a data pro žádanky sdílí napříč kanály. 
Agendy - Žádanky

Spisová služba trochu jinak

Uvažujete o tom, že si pořídíte na úřad další systémy, které vám usnadní práci s fakturami, smlouvami, předpisy či žádankami? ORDINICS Spisová služba, která plně odpovídá požadavkům legislativy ČR, vám umožní spustit všechny tyto agendy v jednom systému, který běží jako platforma Microsoft SharePoint.
Agendy - Spisová služba

Datapolis - přívětivé workflow
 

Nabízené řešení Datapolis poskytuje nástroje pro snadné a intuitivní vytváření pracovních postupů jako je například schvalování dokumentů, faktur, smluv, zaškolování zaměstnanců nebo řízení skladových zásob.
Agendy - Datapolis workflow

Elektronické podpisy pro všechny

Elektronické podepisování se stává opravdu jednoduchým nástrojem. Digitální podpis můžete pomocí ORDINICS SP Signer použít z webu, z iOS, Androidu, Windows nebo Macu. Archivované dokumenty jsou platné i po letech.
Agendy - Elektronické podpisy

Zeptejte se specialisty na to,
co vás zajímá

Poslat dotaz

Chcete si nejprve vyzkoušet řešení ORDINICS?

Usnadněte si agendu a mejtě ddokumenty na jednom místě ve vašem DMS, stále aktualizovaná.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.