Evidence smluv

ORDINICS Evidence smluv pro Microsoft 365 – SharePoint Online je agendový systém pro evidenci a schvalování dodavatelských i odběratelských smluv.
Snížení nákladů
Efektivní práce se smlouvami snižuje náklady firmy.
Zvyšuje efektivitu práce
Práce s jedinou verzí smlouvy zvyšuje efektivitu práce všech zúčastněných.
Aktualizace smluv
Ordinics Evidence smluv umožňuje jejich aktualizaci pomocí dodatků.

Co vám ORDINICS při práci se smlouvami přinese

Přínosy

  • Uložení smluv v centrálním důvěryhodném uložišti
  • Veškeré úkony související se smlouvami prováděny v jednom systému
  • Plné využití certifikační autority
  • Zvýšení rychlosti tvorby nových smluv.
  • Přehled nad smlouvami – využití výkonného vyhledávání

Funkce

  • Tvorba různých typů smluv z jednoho místa
  • Podpora tvorby smluvních dodatků
  • Plné využití workflow pro připomínkování, oponování nebo schvalování nových smluv
  • Hlídání platnosti stávajících smluv
  • Přehledy smluv – platné, archiv.

Zeptejte se specialisty na to,
co vás zajímá

Poslat dotaz

Chcete si nejprve vyzkoušet řešení ORDINICS?

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.